Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

nikami
19:31
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady.
A nie, że kończy się świat.

Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz.
A nie, że nie można na Ciebie liczyć.

Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni.
A nie, że jesteś bezwartościowy.

Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— znalezione
nikami
19:29
Nieszczęścia nie powinny przydarzać się w maju. Listopad proszę bardzo. Ewentualnie październik. Ale maj? Jak można schrzanić komuś najpiękniejszy miesiąc roku.
— Katarzyna Gacek "W jak morderstwo"
nikami
19:29
7934 82a0 420
Reposted fromyannim yannim viaMezame Mezame
nikami
19:27
nikami
19:25

April 24 2019

nikami
20:24
Odchodził ode mnie zostawiając mnie bardziej samotną niż wtedy, kiedy nie było go jeszcze.
— Halina Poświatowska
Reposted frommarysia marysia viaoxygenium oxygenium
nikami
20:24
Jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopoty - małe radości
— Karl Heinrich Waggerl
Reposted fromyannim yannim viaoxygenium oxygenium
nikami
20:22
1699 eda5 420
Reposted fromsoftboi softboi viaturquoise turquoise
nikami
20:19
5281 b346 420
Reposted fromseaweed seaweed viaturquoise turquoise
nikami
20:18
Reposted fromFlau Flau viaturquoise turquoise

February 05 2019

nikami
12:35
2315 dea9 420
Reposted fromtfu tfu viaSkydelan Skydelan

October 24 2018

nikami
16:27
2284 4a00 420
chillout
Reposted fromlejtekole lejtekole viamrs-cosmos mrs-cosmos
nikami
16:26
6876 b7db 420
...

October 19 2018

nikami
17:19
5702 1351 420
Reposted fromdippi dippi viaSkydelan Skydelan

October 15 2018

nikami
19:49
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka. 
— Tove Jansson

October 11 2018

nikami
13:28
6632 50f7 420
Reposted fromoll oll viazapachsiana zapachsiana
nikami
13:28
Reposted fromFlau Flau viazapachsiana zapachsiana
nikami
12:52
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viamrs-cosmos mrs-cosmos

October 09 2018

nikami
21:07
1585 cc4c 420
Reposted fromnonecares nonecares viakrainakredek krainakredek
nikami
21:00
6619 95fe 420
26.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl