Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

nikami
22:26
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted frommefir mefir viaakward akward
nikami
22:19
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacudoku cudoku
nikami
22:08
7873 b3eb 420
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaSkydelan Skydelan
21:55
21:55
nikami
21:52
Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie ale smutną duszę.Wszystko w jednym ciele. To naprawdę dziwne uczucie."
— znalezione
Reposted byakwardlittlepaws

July 22 2017

nikami
19:50
Pewne drzwi trzeba zamknąć. Nie ze względu na dumę czy złość. Po prostu już prowadzą donikąd. 
— unknow
Reposted bymilka13 milka13

June 22 2017

nikami
19:28
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaSkydelan Skydelan

June 17 2017

nikami
15:20
9654 19b9 420
Reposted fromdrina drina viaSkydelan Skydelan
nikami
15:20
9706 d310 420
1x.com
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaSkydelan Skydelan
nikami
15:19
nikami
14:53
3508 de12 420
Reposted fromLinaa Linaa viavanitasvanitatum vanitasvanitatum

May 01 2017

nikami
20:33
9801 678d 420
Reposted fromaammaazing aammaazing viaSkydelan Skydelan

April 21 2017

nikami
16:42
6272 eda0 420
Reposted fromcudoku cudoku

February 22 2017

nikami
22:39
nikami
22:39
5146 6a76 420
Reposted fromtutajjula tutajjula viazapachsiana zapachsiana

July 07 2015

nikami
19:23
<Czego ona chce?> - ktoś zapytał. Chce tylko być kochana, po prostu. Tak samo jak kocha wszystko w swoim życiu. Nie kieruje się żadną skomplikowaną formułą. Wszystko jest proste i łatwe, bo wszystko pochodzi z serca. Chce, abyś ją kochał sercem. Jak dotąd jednak nikt jej tak nie kochał, bo ludzie poświęcają czas na rozmyślania i analizy, na robienie głupstw i wynajdywania powodów, by nie kochać sercem"
— .
Reposted bywildnesshearts wildnesshearts
nikami
19:21
Każdy człowiek jest opowieścią i musi uformować swoje zakończenie, czasem wystarczy tylko lekko zwrócić się ku światłu"
— Paul Wilson
Reposted bySkydelanbanshe
nikami
19:20
Książki mówią: Zrobiła to ponieważ. Życie mówi: Zrobiła to. W książkach wszystko zostaje wytłumaczone, w życiu nie. Nie dziwie się, że ludzie wolą książki. Książki nadają życiu sens. Kłopot jedynie w tym, że życie, któremu nadają sens, to życie innych ludzi, nigdy zaś twoje własne"
— z dzienników Gustawa Flauberta
nikami
19:18
To zatem, co się liczy, to nie sens życia w ogólności, ale raczej kokretny sens życia człowieka w danej chwili"
— Victr Frankl
Reposted bySkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl