Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2019

nikami
12:35
2315 dea9 420
Reposted fromtfu tfu viaSkydelan Skydelan

October 24 2018

nikami
16:27
2284 4a00 420
chillout
Reposted fromlejtekole lejtekole viamrs-cosmos mrs-cosmos
nikami
16:26
6876 b7db 420
...

October 19 2018

nikami
17:19
5702 1351 420
Reposted fromdippi dippi viaSkydelan Skydelan

October 15 2018

nikami
19:49
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka. 
— Tove Jansson

October 11 2018

nikami
13:28
6632 50f7 420
Reposted fromoll oll viazapachsiana zapachsiana
nikami
13:28
Reposted fromFlau Flau viazapachsiana zapachsiana
nikami
12:52
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viamrs-cosmos mrs-cosmos

October 09 2018

nikami
21:07
1585 cc4c 420
Reposted fromnonecares nonecares viakrainakredek krainakredek
nikami
21:00
6619 95fe 420
26.
nikami
18:30
I po co wszystko tobą pachnie
Skoro tak dawno jesteś gdzieś
Mówili mi, że będzie łatwiej
Minie z czasem...
— KORTEZ

October 08 2018

nikami
20:35
9908 6610 420
Reposted bymoglismywszystko moglismywszystko
nikami
20:34

October 05 2018

nikami
18:17
7415 2c42 420
Reposted byunterland unterland
nikami
18:16
7413 0b54 420
Reposted byunterlandbellabella
nikami
18:16

July 13 2018

nikami
21:06
1757 7a95 420
Reposted fromtfu tfu viacel cel
nikami
21:05
0974 5aea 420
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
nikami
21:04
Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
Reposted frommefir mefir viamrs-cosmos mrs-cosmos
nikami
21:02
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl